Mijn account

Privacy verklaring

Uw accountgegevens worden door indoboard.nl en/of BTM Trading niet langer bewaard dan voor de garantiebepalingen  noodzakelijk is. De factuur waarop uw adresgegevens worden vermeld, worden niet langer bewaard dan de termijn die door de belastingdienst verplicht wordt gesteld aan bedrijven. Deze gegevens worden niet opgeslagen op een aan internet gekoppeld apparaat.

Uw gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden